Saturday, July 11, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Forum për integrimin ndëretnik në arsim për fakultete për arsimtarë në Maqedoni

Më 28 janar 2014 në Shkup, u mbajt Forumi për integrimin ndëretnik në arsim për fakultete për arsimtarë në Maqedoni. Përfaqësuesit e fakulteteve pedagogjike pranë Universitetin „ Shën. Kiril dhe Metodij“ – Shkup, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Universiteti „ Shën. Kliment Ohridski“ – Manastir, Universiteti „ Goce Delçev“ – Shtip, dhe Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë ishin pjesëmarrës në forumin dhe dhan vërejtjet e tyre në lidhje me integrimin ndëretnik në arsim. Pjesëmarrësit prezantuan aspektet multikulturore në programet mësimor ekzistues të fakulteteve, ndërsa prezantuesit nga institucioneve shtetërore arsimore dhe partner organizatës Loja dhan mendimet e tyre për përvojat dhe rezultatet nga zbatimi të aktiviteteve të PINA-s.
Në fund të forumit, pjesëmarrësit zhvilluan diskutim produktiv ku fokusi kryesor ishte përfshirja e fakulteteve për arsimtarë në procesin e integrimit ndëretnik në arsim. Më shumë se 50 pjesëmarrës ishin të pranishëm në forumin dhe aktivisht ndanë pikëpamjet e tyre me tjerët.