Monday, February 18, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Diseminim i trajnimeve për integrim ndëretnik në arsim në pilot shkollat

Në korniza të komponentës për ndërtim të kapaciteteve të udhëheqësive të shkollave dhe mësimdhënësve, ka filluar desiminimi i trajnimeve për integrim ndëretnik në arsim, në nivel shkollor. Shkollat e mesme “Taki Daskalo” nga Manastiri dhe “Goce Stojceski” nga Tetova, si dhe shkollat fillore “Përparimi” nga fshati Reçicë dhe “Besa nga f. Veshallë që vijnë nga komuna e Tetovës janë ndër të parat të cilat realizuan trajnimet për hyrje në konceptin e integrimit ndëretnik në arsim në nivel shkollor, gjatë periudhës 21deri më 28 dhjetor 2012.

Trajnimet mbahen nga ana e trajnuesve nga vet shkollat të cilët më parë kanë marë pjesë në trajnime dhe takime konslutative, ku kanë fituar aftësi të reja për transfer të suksesshëm të përmbajtjeve për integrim ndëretnik deri të kolegët e tyre në shkollë.

Gjatë mbajtjes së trajnimeve trajnuesit shkollor kanë pasur mbështetje profesionale nga ana e master trajnuesëve/ mentorëve si dhe nga bashkëpuntorët nga Qendra Loja dhe Sumnal, si partner organizata në PINA. Fryma pozitive dhe motivacioni i trajnuesve mundësuan që desiminimi të rrjedh në rendin më të mirë. Në trajnimet në katër shkollat e lartpërmendura kanë marë pjesë 215 mësimdhënës.

Pjesa më e madhe e pjesëmarësve vunë theks të veçantë mbi pjesën e aktiviteteve praktike në të cilën ato kanë mundësi të planifikojnë aktivitete mësimore dhe jashta mësimore në mes nxënësve nga bashkësi të ndryshme etnike.

Përmes këtij aktiviteti pjesëmarësit kanë fituar një pasqyrë më praktike të modelit për integrim ndëretnik në arsim, ku nxënësit përmes përvojave gjatë aktiviteteve të përbashkëta do të mund të mësojnë , komunikojnë dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin, që ti njohin ngjajshmëritë dhe dallimet mes vete si dhe t’i ulin paragjykimet për të tjerët.

Në fund të trajnimin pjesëmarësit në shkollën e mesme “Taki Daskalo” nga Manastiri theksuan : “ edhe deri më tani në shkollën tonë ka pasur proejkte nga sfera e integrimit ndëretnik , por tashmë përmes trajnimit fitojmë njohur të reja , ide dhe motive të reja për angazhim më të madh në proejkte të përbashkëta në partneritet me shkolla me gjuhë tjetër mësimore. “

Trajnuesja shkollore nga Sh.F.”Përparimi”, Arzike Jonuzi , përcolli kënaqësinë nga pjesëmarja e kolegëve në trajnimin dhe besimin se janë bërë hapat e parë për fillm të aktiviteteve të cilat nxënësve nga bashkësi të ndryshme etnike do t’u mundësojë afrim më të madh si dhe shoqërim.