Wednesday, January 23, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Aktivitete të përbashkëta sportive dhe argëtuese në Tetovë

Më gjashtë tetor në oborin e shkollës fillore “Mosha Pijade” në Tetovë, u mbajtën aktivitete të përbashkëta sportive dhe argëtuese mes nxënësve të katër shkollave fillore: “Naim Frasheri” and “A.S Kikis” nga Tetova , “Vëllezërit Milladinovci” nga Tabanovci dhe “Kirli dhe Metodi” nga Romanovci.

Pas njoftimit dhe ndarjes në grupe të përziera etnikisht, me pjesmarje të nxënësve nga të gjitha shkollat, lojrat u mbajtën në të tetë stacionet  dhe në çdo grup kishte balans etnik dhe gjinor. Çdo stacion kishte ushtrime të ndryshme të cilat nxënësit i kryejtën me sukses me ndihmën e dy mësimdhënësve me gjuhë të ndryshme mësimore : maqedonisht dhe shqip.  Pas 15-20 minutave lojëra në të një stacion , bëheshte rokadë dhe ato kalonin në stacion tjetër, duke vazhduar që të mësojnë ushtrimet me kuriozitet të madh.

Shumë atmosferë pozitive, entuziazëm dhe mirkuptim kishte gjatë aktiviteteve sportive dhe argëtuese, e gjithë kjo u transferua në festim ku të gjithë nxënësit ishin fitues.  Para përfundimit të këtij evenimenti, të gjithë pjesëmarësit kënduan dhe u argëtuan përmes lojrave dhe vallzimeve të njohura nga ana e tyre, të shoqëruar edhe nga mësimdhënësit dhe përindërit e tyre. Kjo ngjarje u ndoq edhe nga medium të ndryshme.