Sunday, December 8, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

30.09 – SHF „Bllagoj Kirkov“,Veles dhe SHF „Rajko Zhinzifov”, f.Orizare – Ngjarje përfundimtare në grant programin me pjesëmarrjen e prindërve në INA…

30.09 – SHF „Bllagoj Kirkov“,Veles dhe SHF „Rajko Zhinzifov”, f.Orizare – Ngjarje përfundimtare në grant programin me pjesëmarrjen e prindërve në INA

Në ngjarjen përfundimtare prej orës 11:00 në SHF „Bllagoj Kirkov“, Veles, si dhe në orën13:00 në SHF „Rajko Zhinzifov“, f.Orizare, Veles, prindërit dhe nxënësit e dy shkollave e partnere, bashkërisht do t’i prezantojnë arritjet e aktiviteteve për INA në të cilat bartës dhe pjesëmarrës kryesorë janë prindërit.