Sunday, December 8, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

22-25.08 – Pelister, Manastir – Kamp veror…

22-25.08 – Pelister, Manastir – Kamp veror

Në periudhën prej datës 22-25 gusht, do të realizohet kampi veror. Në kamp do të marrin pjesë 36 nxënës dhe 8 arsimtarë nga gjithsej 2 shkolla disagjuhësore (SHF ToliZordumis, Kumanovë dhe SHF Shën Cirili e Metodi, Presil) dhe 4 shkolla fillore njëgjuhësore (SHF Todi Haxhi Tefov, Kavadar, SHF Bajram Shabani, Kondovë, SHF Hristijan Todorovski Karposh, Rankovcë dhe SHF Kultura, Mateç). Nxënësit do të kenë mundësi të bashkëpunojnë në grupe të ndryshme etnikisht të përziera, përmes realizimit të punëtorive kreative, punëtorive fotografike, lojërave për bashkëpunim ekipor dhe aktiviteteve sportive dhe argëtuese. Pjesëmarrje aktive në kamp do të kenë edhe arsimtarët përmes punëtorive të veçanta të disenjuara për ata.