Thursday, February 21, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Roli i këshilleve shkollore në ndryshimet për INA

Në kuadër të projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim që realizohet në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit dhe shkencës, Byronë për zhvillimin e arsimit, Qendrën për arsim dhe trajnim profesional, dje më 27 prill 2013, në Hotel Kontinental në Shkup, u mbajt trajnimi me temën “ Roli i këshilleve shkollore në ndryshimet për integrimin ndëretnik në arsim” , në të cilin morën pjesë nga dy përfaqësues të çdo shkollë fillore nga pilot komunat : Manastir, Butel, Tetovë dhe Strumicë.

DSCN8895-1

Gjatë trajnimit punoheshte në dy grupe , sipas kësaj agjende : 1.  Hyrje rreth rolit të  KSH në ndryshimet për integrimin ndëretnik në arsim  2.  Roli i KSH në ndryshimet për integrim ndëretnik në arsim (pjesa e I dhe e II  ) dhe 3. Refleskion dhe evaluim i trajnimit.

DSCN8893

Shkollën tonë e përfaqësuam unë ( si përfaqësues i kuadrit të mësimdhënësve në KSH) dhe Biljana Petrova – përfaqësuese e prindërve.

DSCN8891
Qëllimi kryesor i trajnimit ishte përfaqësuesit e SHF  të njihen me konceptin e integrimit ndëretnik në arsim dhe të përfitojnë njohuri dhe aftësi për përgatitje të strategjive për përmirësimin e gjendjes në rafshin e integrimit ndëretnik në arsim në shkolla.

DSCN8899
DSCN8900
DSCN8910
DSCN8914
DSCN8928
DSCN8930
DSCN8934
Më pastaj në përfaqësuesit e shkollave fillore do të duhet që këto njohuri t’ua përcjellin kolegëve tonë në shkolla, ashtu që edhe ata të mund të japin kontributin e tyre në krijimin e politikave dhe strategjive për atmosferë më të mirë në shkolla lidhur me integrimin ndëretnik.

DSCN8935
DSCN8936

http://partikov.blogspot.com/2013/04/blog-post_28.html