Wednesday, January 23, 2019
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Integrimi ndëretnik në arsim, në Shën. Kirili dhe Metodi

Sh.F “Shën. Kirili dhe Metodi” nga Manastiri ishte nikoqire e nxënësve dhe mësimdhënësve të shkollës fillore “Zhivko Brajkovski” nga Shkupi,  ku mbahet mësim në gjuhën maqedonase dhe shqipe .  U organizuan aktivitet të ndryshme , me qëllim të afrimit mes vete të etnikumeve të ndryshme në vendin tonë.

Një pjesë e nxnësve dhe mësimdhënësve të shkollës fillore “ Zhivko Brajkovski” nga lagjia Butel e Shkupit, ishin mysafir të SH.F “Shën. Kirili dhe Metodi” në Manastir, aktivitet ky në kuadër të projektit për integrim ndëretnik në arsim.  Vesna Damçevska Ilievska, drejtoresha e shkollës “Zhivko Brajkovski” tha se shkolla është dygjuhësore, me mësimdhënie në maqedonisht dhe shqip.

Këto aktivitete janë aktivitete të përbashkëta të shkollave dhe implementohen gjatë gjithë vitit.  Aktivitetet e sotshme paraqesin përmbledhje të aktiviteteve të këtij vitit shkollor , tha Lili Boshevska – drejtoreshë e shkollës “Shën Kirili dhe Metodi” .

Pervëç aktiviteteve të shumta që janë organizuar në shkolla, u organizua edhe aktiviteti fundit i përbashkët me emrin “ Lojëra pa kufi”. Në këtë lojë duke kërkuar “pasuri” nëpër qytet, nxënësit i kanë zbuluar edhe vende interesante në qytet, si dhe objekte të ndryshme historike dhe fetare.

 


http://tvorbis.com.mk/index.php/vesti/lokalni/item/392-multietnicka-integracija-vo-obrazovanieto