Monday, September 21, 2020
Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Përfundoi projekti i USAID-it për integrimin ndëretnik në arsim

Mbi 1000 mësimdhënës, nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve arsimore, organizatave të shoqërisë civile, USAID-it dhe ...

Për më tepër

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Mbahet konferenca e parë për ndarjen e praktikave të mira për mirëmbajtjen e objekteve shkollore

Pas trajnimeve të organizuara për mirëmbajtjen e shkollave të dedikuara për anëtarët e ekipeve për ...

Për më tepër

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Roli dhe mbështetja e mediave në zhvillimin e kohezionit ndëretnik dhe integrimin në shkolla

Gjatë fundit të janarit, në Shkup u mbajt tryezë e rrumbullakët me temë: “Roli dhe ...

Për më tepër

U mbajt trajnim për kënde kreative

U mbajt trajnim për kënde kreative

Gjatë fundit të janarit në Shkup u mbajt një trajnim treditor për këndet kreative në ...

Për më tepër

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Shkollat modele – Ku ishim dhe çfarë ka ndryshuar në ndërkohë

Gjatë javës, në katër shkolla modele: SHF “Vëllezërit Milladinov” dhe SHF “Bajram Shabani” nga Kumanova, ...

Për më tepër

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Mjedis më i mirë shkollor për filloristët në Krushevë dhe Mogillë

Në fund të dhjetorit u mbajtën dy ngjarje solemne të prerjes së shiritit në shkollat ...

Për më tepër

Rreth Projektit

Projekti për integrim ndëretnik në arsim (PINA) i USAID-it, në kohëzgjatje prej pesë vjet ndërton një kuptim të gjërë publik për përfitimet për të gjithë qytetarët që do të dalin nga integrimi i sistemit arsimor të Maqedonisë. PINA gjithashtu ka për qëllim të krijojë një mjedis politik, shoqëror dhe ekonomik të nevojshëm që Maqedonia të arrijë integrim të qëndrueshëm ndëretnik në shkolla, në institucione të tjera arsimore dhe përfundimisht në gjithë shoqërinë.

Projekti për integrim ndëretnik në arsim (PINA) është i përbërë nga katër komponentë të ndërlidhura dhe që mbështeten reciprokisht:

  • Komponenti 1: Fushatë ndërgjegjësimi
  • Komponenti 2: Ndërtimi i kapaciteteve  të drejtuesve të shkollave dhe mësimdhënësve
  • Komponenti 3: Shkolla modele
  • Komponenti 4: Sigurimi i nxitjes  për shkollat dhe bashkësitë

Nxënësit, prindërit, mësimdhënësit, administratorët dhe anëtarët e këshillave shkollorë në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme mbarë Maqedonisë janë fokusi kryesor i aktiviteteve të projektit. Përveç kësaj, këshilltarët e Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe Inspektorët e arsimit në nivel kombëtar dhe rajonal, luajnë gjithashtu rol qëndror në arritjen e ndryshimeve të qëndrueshme dhe marrin pjesë në aktivitetet e forcimit të kapaciteteve. Për të arritur sukses  Projekti i USAID-it në mënyrë aktive angazhon të punësuarit në shkollat, pjesëmarrësit në bashkësitë dhe qeveritë lokale në miksin e integruar të aktiviteteve të projektit. Qasja jonë në zbatimin e projektit krijon një mjedis ku të gjithë palët e interesuara në mënyrë aktive marrin pjesë në këtë iniciativë.  Ata ndërtojnë bashkërisht një kuptim të qartë për rëndësinë e integrimit ndëretnik në arsim dhe do të bartin përgjegjësinë dhe pronësinë e projektit dhe suksesit që do të rezultojë.

Arritja dhe ruajtja e integrimit ndëretnik në arsim është një proces i ndërlikuar dhe afatgjatë. Duke ditur këtë, palët e interesuara kryesore janë në qendër të të gjitha aktiviteteve, duke marrë përgjegjësinë për arritjen e objektivave të projektit dhe duke u bërë agjentë të ndryshimit të qëndrueshëm. Plani ynë gjithashtu me kujdes radhit aktivitetet në mënyrë që çdo fazë të ndërtojë kapacitetin kritik për fazat e radhës. Qëllimi kryesor është përmirësimi i komunikimit ndër-etnik dhe tejkalimi i dallimeve etnike, kulturore, sociale dhe gjuhësore.