Friday, October 28, 2016
Treni me lule – simbolikë për integrimin ndëretnik në komunën e Butelit

Treni me lule – simbolikë për integrimin ndëretnik në komunën e Butelit

„E pasur është vjeshta“, „Shkolla kopsht me lule“, „Përmirësimi i kushteve në hapësirën shkollore“ dhe ...

Për më tepër

Si të mirëmbahen me sukses objektet shkollore?

Si të mirëmbahen me sukses objektet shkollore?

PINA dje mbajti trajnim për përforcimin e kapaciteteve të shkollave për mirëmbajtjen e objekteve shkollore.

Për më tepër

Nxënëset e reja nga Tetova e filluan garën në ligën e hendbollit

Nxënëset e reja nga Tetova e filluan garën në ligën e hendbollit

Nxënëset e klasës së tetë dhe të nëntë të të gjitha shkollave fillore në Tetovë ...

Për më tepër

Qytetarët e Kumanovës me mbështetje për aktivitetet për integrim ndëretnik

Qytetarët e Kumanovës me mbështetje për aktivitetet për integrim ndëretnik

Qindra nxënës të 15 shkollave të Kumanovës, më 20 tetor u tubuan në shkollën fillore ...

Për më tepër

Debati si vegël për ndërtimin e urave

Debati si vegël për ndërtimin e urave

Çfarë është argumenti dhe si bëhet argumenti? Çfarë të drejtash dhe vlerash duhet të promovohen ...

Për më tepër

Procesi arsimor pasurohet me doracak të ri të aktivitete sportive dhe argëtuese për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve

Procesi arsimor pasurohet me doracak të ri të aktivitete sportive dhe argëtuese për integrimin e fëmijëve dhe të rinjve

Mbi 500 nxënës, mësimdhënës, prindër dhe kalimtarë rasti ishin pjesë e ngjarjes argëtuese, që u ...

Për më tepër

Prej shkollës modele në komunë modele

Prej shkollës modele në komunë modele

Nëntë shkolla të komunës së Kërçovës, në katër grupe të ndryshme, me rreth 100 nxënës, ...

Për më tepër

SHBA-ja kontribuon në aktivitetet e rinovimit në shkollën fillore në Çair

SHBA-ja kontribuon në aktivitetet e rinovimit në shkollën fillore në Çair

Solemniteti në tetor 6 në shkollën fillore Rajko Zhinzifov shënon rinovimin e një prej trembëdhjetë ...

Për më tepër

Informimi i opinionit
Krijimi i një ambienti për një kuptim dhe vetëdijesim më të mire për rëndësinë e integrimit etnik në arsim ….
Për më tepër
Ndërtimi i kapaciteteve
Përdorimi i  qasjes së tërësishme në shkollat për të mundësuar zhvillimin e vazhdueshëm të aktiviteteve ndëretnike …
Për më tepër
Shkollat model
Do të përdoret qasje holistike për të futur ndryshime në të gjitha fushat e jetës në shkollë …
Për më tepër
Nxitësit për shkollat
Në mënyrë që të përmbushen objektivat e komponentëve tjerë dhe integrimi ndër-etnike në arsim …
Për më tepër