Friday, September 30, 2016
Nxënësit dhe prindërit nga Velesi së bashku ngjyrosën një klasë verore dhe përpunuan vitrazhe

Nxënësit dhe prindërit nga Velesi së bashku ngjyrosën një klasë verore dhe përpunuan vitrazhe

Tridhjetë nxënës, prindër dhe mësimdhënës të shkollave fillore partnere “Rajko Zhinzifov” dhe “Bllagoj Kirkov” nga ...

Për më tepër

Sistem i ri për ngrohje për filloristët e Shkollës “Drita”

Sistem i ri për ngrohje për filloristët e Shkollës “Drita”

Klasat e ftohta tashmë janë e kaluar për nxënësit e shkollës fillore "Drita" nga fshati ...

Për më tepër

Kampi i dytë veror i nxënësve u mbajt në Ohër

Kampi i dytë veror i nxënësve u mbajt në Ohër

Kërkimi i pasurisë së fshehur nëpër Ohër, stërvitjet për bashkëpunim ekipor, por edhe lojërat shoqërore ...

Për më tepër

“Dashuri e ndaluar” në skenën e forumit teatral në shkollën e mesme “Orde Çopella”

“Dashuri e ndaluar” në skenën e forumit teatral në shkollën e mesme “Orde Çopella”

Mbi 70 nxënës dhe mësimdhënës të shkollës së mesme të Prilepit “Orde Çopella” e ndoqën ...

Për më tepër

Komuna e Strumicës formoi Komision për INA

Komuna e Strumicës formoi Komision për INA

Me qëllim që të planifikohen, realizohen dhe ndiqen aktivitetet për integrimin ndëretnik në shkollat komunale ...

Për më tepër

Dita e parë në shkollë

Dita e parë në shkollë

Viti i ri, ardhja e pranverës, fundi i vitit shkollor, ditëlindja e njerëzve të ndryshëm ...

Për më tepër

Punëtori për involvimin e prindërve në aktivitetet për integrim ndëretnik

Punëtori për involvimin e prindërve në aktivitetet për integrim ndëretnik

Ekipe prej 9 shkollave, të cilat janë pjesë e grant programit për involvimin e prindërve ...

Për më tepër

Informimi i opinionit
Krijimi i një ambienti për një kuptim dhe vetëdijesim më të mire për rëndësinë e integrimit etnik në arsim ….
Për më tepër
Ndërtimi i kapaciteteve
Përdorimi i  qasjes së tërësishme në shkollat për të mundësuar zhvillimin e vazhdueshëm të aktiviteteve ndëretnike …
Për më tepër
Shkollat model
Do të përdoret qasje holistike për të futur ndryshime në të gjitha fushat e jetës në shkollë …
Për më tepër
Nxitësit për shkollat
Në mënyrë që të përmbushen objektivat e komponentëve tjerë dhe integrimi ndër-etnike në arsim …
Për më tepër