Saturday, December 10, 2016
Si krijohen tregimet e suksesshme shkollore?

Si krijohen tregimet e suksesshme shkollore?

Nxënës, mësimdhënës, bashkëpunëtorë profesionistë dhe drejtorë u lidhën në përmbajtjet sportive, muzikore, artistike dhe matematikore, ...

Për më tepër

Çarshia e vjetër – thesar kulturash

Çarshia e vjetër – thesar kulturash

Shoqata për zhvillimin e komunitetit rom SUMNAL më 4 dhe 5 nëntor, në hotel “Molika” ...

Për më tepër

“Një lojë shahu“ në Tetovë

“Një lojë shahu“ në Tetovë

Në fillim të nëntorit, nxënësit e shkollës së mesme të “Mosha Piade” nga Tetova e ...

Për më tepër

Treni me lule – simbolikë për integrimin ndëretnik në komunën e Butelit

Treni me lule – simbolikë për integrimin ndëretnik në komunën e Butelit

„E pasur është vjeshta“, „Shkolla kopsht me lule“, „Përmirësimi i kushteve në hapësirën shkollore“ dhe ...

Për më tepër

Si të mirëmbahen me sukses objektet shkollore?

Si të mirëmbahen me sukses objektet shkollore?

PINA dje mbajti trajnim për përforcimin e kapaciteteve të shkollave për mirëmbajtjen e objekteve shkollore.

Për më tepër

Nxënëset e reja nga Tetova e filluan garën në ligën e hendbollit

Nxënëset e reja nga Tetova e filluan garën në ligën e hendbollit

Nxënëset e klasës së tetë dhe të nëntë të të gjitha shkollave fillore në Tetovë ...

Për më tepër

Informimi i opinionit
Krijimi i një ambienti për një kuptim dhe vetëdijesim më të mire për rëndësinë e integrimit etnik në arsim ….
Për më tepër
Ndërtimi i kapaciteteve
Përdorimi i  qasjes së tërësishme në shkollat për të mundësuar zhvillimin e vazhdueshëm të aktiviteteve ndëretnike …
Për më tepër
Shkollat model
Do të përdoret qasje holistike për të futur ndryshime në të gjitha fushat e jetës në shkollë …
Për më tepër
Nxitësit për shkollat
Në mënyrë që të përmbushen objektivat e komponentëve tjerë dhe integrimi ndër-etnike në arsim …
Për më tepër