Saturday, August 27, 2016
Atmosferë e hareshme, ankth: Festival për praktika inovative për Integrim ndëretnik në arsim – “Nëpërmjet inovacionit deri tek integrimi më i mirë”

Atmosferë e hareshme, ankth: Festival për praktika inovative për Integrim ndëretnik në arsim - Nëpërmjet inovacionit deri tek integrimi më i mirë

Mbi 300 mysafirë – përfaqësues të USAID-it, përfaqësues të institucioneve arsimore dhe mësimdhënës patën mundësi ...

Për më tepër

Filloristët dhe prindërit nga Struga iu gëzuan bukurive të qytetit të tyre dhe miqësisë së lidhur

Filloristët dhe prindërit nga Struga iu gëzuan bukurive të qytetit të tyre dhe miqësisë së lidhur

15 prindër të filloristëve të shkollës “Vëllezërit Milladinov” nga Struga të shoqëruar prej nxënësve ...

Për më tepër

Filloristët nga Krusheva organizuan piknik në liqenin lokal dhe i mësuan teknikat për peshkim

Filloristët nga Krusheva organizuan piknik në liqenin lokal dhe i mësuan teknikat për peshkim

Njëzetë nxënës të shkollës fillore "Nikolla Karev" nga Krusheva dhe shkolla rajonale nga Norova, të ...

Për më tepër

Prindërit dhe nxënësit e zbukuruan oborrin e shkollës “Vëllezërit Milladinovci” nga Struga

Prindërit dhe nxënësit e zbukuruan oborrin e shkollës “Vëllezërit Milladinovci” nga Struga

Këshilli i prindërve të shkollës fillore “Vëllezërit Milladinov” nga Struga, në muajin maj, organizoi punëtori, ...

Për më tepër

Nxënësit nga shkolla fillore e Strugës “Vëllezërit Milladinov”, në rolin e yjeve të filmit, disenjatorëve të modës dhe koreografëve

Nxënësit nga shkolla fillore e Strugës “Vëllezërit Milladinov”, në rolin e yjeve të filmit, disenjatorëve të modës dhe koreografëve

Tridhjetë nxënës të shkollës fillore “Vëllezërit Milladinov” nga Struga e demonstruan talentin e tyre në ...

Për më tepër

Nxënësit e shkollave të mesme nga Velesi dhe Shkupi organizuan panair për biznese

Nxënësit e shkollave të mesme nga Velesi dhe Shkupi organizuan panair për biznese

Shkolla e mesme komunale “Jovçe Tesliçkov” nga Velesi, në bashkëpunim me shkollën partnere “Vëllezërit Milladinov” ...

Për më tepër

Nxënësit e Çajles së Gostivarit i mësuan vlerat e multikulturalizmit

Nxënësit e Çajles së Gostivarit i mësuan vlerat e multikulturalizmit

Pesëmbëdhjetë nxënës të klasës së 9-të të shkollës fillore “Çajle”, nga Çajla e Gostivarit, morën ...

Për më tepër

Informimi i opinionit
Krijimi i një ambienti për një kuptim dhe vetëdijesim më të mire për rëndësinë e integrimit etnik në arsim ….
Për më tepër
Ndërtimi i kapaciteteve
Përdorimi i  qasjes së tërësishme në shkollat për të mundësuar zhvillimin e vazhdueshëm të aktiviteteve ndëretnike …
Për më tepër
Shkollat model
Do të përdoret qasje holistike për të futur ndryshime në të gjitha fushat e jetës në shkollë …
Për më tepër
Nxitësit për shkollat
Në mënyrë që të përmbushen objektivat e komponentëve tjerë dhe integrimi ndër-etnike në arsim …
Për më tepër